Меню
English

Лектори

Жечо Станков

Заместник-министър на енергетиката

Г-н Жечо Станков e възпитаник на германския университет "Universitat Regensburg", където получава магистърска степен по икономика.

Има близо 10-годишен професионален опит в сферата на енергетиката. Участвал е в управлението на няколко дружества с дейност в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и изграждането на компресорни станции. Съосновател и секретар е на "Българска асоциация компресиран газ".

От 2011 г. е общински съветник в Общинския съвет в Бургас.

Заместник-министър на енергетиката е от 13.01.2015 г. до 27.01.2017 г.

Избран за народен представител от ПП ГЕРБ в 44-ото Народно събрание.

Назначен за заместник-министър на енергетиката на 09 май 2017 г.

Владее английски и немски език.

 


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe