Меню
English

Лектори

Ясмина Трхуль

Директор на дирекция „Електроенергетика“, Секретариат на Енергийната общност

Г-жа Ясмина Трхуль е дипломиран електроинженер по енергийни системи и заема поста директор на дирекция „Електрoeнергетика” в Секретариата на Енергийната общност във Виена. Освен това, тя е назначена за ръководител на проект за техническа помощ за свързаност на регионалните енергийни пазари в Западните Балкани по договор за безвъзмездна помощ, подписан между Европейската комисия и Секретариата на Енергийната общност.

Тя започва своята 20-годишна кариера в енергийния сектор като асистент в проекти за изследване и развитие на управлението на енергийни системи към институт „Михайло Пупин” в Белград. Натрупва значителен регулаторен опит в развитието и мониторинга на електроенергийния пазар по време на седемгодишния си мандат в Агенцията по енергетика на Република Сърбия (AERS) като старши експерт в област електроенергетика.

Г-жа Ясмина Трхуль е завършила Електротехническия факултет на Университета в Белград.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric