Меню
English

Лектори

Румяна Грозева

Изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Д-р Румяна Грозева е изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие  Стара Загора и член на СД на индустриална зона „Загоре”. Доктор по икономика от ИИИ на БАН.

Има над 20 години опит в областта на регионалната икономика, управлението на проекти с ЕС финансиране, насочени към различни аспекти на устойчивото регионално развитие  в партньорство с международни институции и организации, държавни институции, МСП.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric