Меню
English

Лектори

Тодор Тодоров

Член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда и водите

Г-н Тодор Тодоров е координатор и експерт в екологично сдружение За Земята/Friends of the Earth, Bulgaria в направление „Енергия и климат“ от 2005 г.

От 2014 година е член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда. Национален координатор за България е на международната мрежа CEE Bankwatch по темата за справедлив енергиен преход.

Автор на редица публикации в областта на енергийните и климатични политики.

Участник в международния екип, създал алтернативен енергиен сценарии на България - 2008 година.

Владее английски, руски, сърбохърватски.

 

 


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric