Меню
English

Лектори

Тодор Тодоров

Член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда и водите

Г-н Тодор Тодоров е координатор и експерт в екологично сдружение За Земята/Friends of the Earth, Bulgaria в направление „Енергия и климат“ от 2005 година. От 2014 година е член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда. Национален координатор за България е на международната мрежа CEE Bankwatch по темата за справедлив енергиен преход от 2017 г.

Автор на редица публикации в областта на енергийните и климатични политики, с акцент върху ядрената енергетика, въглищната индустрия и техните алтернативи.

Участник в международния екип, създал алтернативен енергиен сценарии на България-2008 година, с резултат до 2050 г. страната ни да бъде 100% независима от изкопаеми горива и ядрена енергия.

Владее английски, руски , сърбохърватски.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe