Меню
English

Лектори

Светослав Иванов

Изпълнителен директор на "Овергаз Мрежи" АД

Г-н Светослав Иванов има повече от 25 годишен опит в областта на природния газ. Преминал е през поста изпълнителен директор на 5 големи частни газоразпределителни компании в страната. От 2003-а е заместник изпълнителен директор на „Овергаз Инк." АД, отговорен за корпоративното бъдеще и маркетинговите стратегии. От 2014-а оглавява и корпоративното развитие на „Овергаз Мрежи“ АД. От 2017-а е изпълнителен директор на компанията.

Светослав Иванов е автор на десетки анализи и статии за пазара на природен газ в България и в Европа, активен участник в дебатите за енергийното бъдеще на страната. Участва като главен експерт в разработката на проекта „Национална програма за ускорена газификация“.

Г-н Иванов е магистър по две специалности - „Автоматизация на електрозадвижванията" и „Индустриален мениджмънт" в Техническия университет, София. Има специализация по енергетика в Германия. Председател е на Управителния съвет на сдружение „Българската асоциация Природен газ“ (БАПГ). Владее немски, английски и руски език.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe