Меню
English

Лектори

Стамен Янев

Заместник-министър на икономиката

Г-н Стамен Янев е изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции от януари 2015 г.

Той е юрист, специализирал в сферата на сливанията и придобиванията, както и в областта на инвестициите. Професионалният му път преминава през големите международни консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света.

Магистър е по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Янев е специализирал европейско и английско право в ASSER College Europe в Холандия, University of Cambridge, University College London, European University Institute (Италия).

Владее английски, руски и немски език.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe