Меню
English

Лектори

Румяна Грозева

Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Д-р Румяна Грозева е доктор по икономика от ИИИ на БАН, с  дългогодишен експертен опит в сферата на регионалното икономическо развитие. През последните 12 години е изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора  (АРИР). Тя е член на управителния съвет на Индустриална зона „Загоре“. Преподавател по регионална политика в СУ „Св. Климент Охридски”.

Има над години опит в сферата на регионалната икономика, управлението на проекти с финансиране по хоризонталните политики на ЕС, насочени към различни аспекти на устойчивото регионално развитие, изпълнявани в широки партньорства с държавни институции, организации МСП, местни власти и НПО от ЕС.

Ръководител на проект De Carb, съ-финансиран по програма INTERREG EUROPE на ЕК. Проектът е насочен към и обединява в партньорски консорциум регионе от ЕС, които са в преход от въглища към по-ниско въглеродна икономика. АРИР е единствената българска водеща организация от Поканата за проектни предложения.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe