Меню
English

Лектори

Румяна Грозева

Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Д-р Румяна Грозева е изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора и член на СД на индустриална зона „Загоре”. Доктор по икономика от ИИИ на БАН.
Има над 20 години опит в областта на регионалната икономика, управлението на проекти с ЕС финансиране, насочени към различни аспекти на устойчивото регионално развитие в партньорство с международни институции и организации, държавни институции, МСП.
От 2018 е Ръководител на проект De Carb (Interreg EUROPA), фокусиран върху прехода към нисковъглеродна икономика.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe