Меню
English

Лектори

Радостина Примова

Старши Анализатор, Център за изследване на демокрацията

Д-р Радостина Примова e старши анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Тя отговаря за европейските и международни проекти по въпроси свързани с енергийния  преход, енергийната сигурност и международни политики в областта на климата, както и външните измерения на търговията и политиките на мобилност в ЕС.

Преди това д-р Примова е ръководила програмата за енергетика и климат в европейския офис на фондацията Хайнрих-Бьол, където е съветвала европейски и международни делегации по тези теми. Д-р Примова има опит в ръководенето на ключови проекти, включително Енергийния Атлас, Атласа на Климатичната Миграция, международния блог за енергиен преход и проекта „От Париж към Устойчиво Развитие“ (за насърчаване на ролята на правата на човека и равноправието на половете във външните климатични политики). Тя е била редактор за европейските перспективи на www.energytransition.org, международен уебсайт за всички въпроси, свързани с политиката на енергийния преход. д-р Примова е била координатор на мрежата EnergyTransition@EU, съвместна инициатива между офисите в Берлин, Брюксел, Париж, Прага, Солун и Варшава.

Освен това Радостина е натрупала професионален опит като консултант и изследовател в редица други институции, включително Hinicio, Института за европейски изследвания (IES) в Брюксел, Департамента за федерални и европейски въпроси в Сената на Бремен, Stiftung Wissenschaft und Politik (Берлин) и Центъра за европейски изследвания на Жан Моне (CEuS) в Бремен.

Д-р Примова също участва като наблюдател в преговорите за климата на ООН от 2015 г., където следи ролята на климатичната дипломация на ЕС.

 


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe