Меню
English

Лектори

Милена Стоянова

Електроенергиен системен оператор

Г-жа Милена Стоянова е с повече от 15 годишен стаж в енергийния сектор, като основният фокус в работата ѝ пада върху европейската законодателна рамка в контекста на развитието на пазара на електрическа енергия.

Г-жа Стоянова е завършила Стопанския факултет на Техническия университет – гр. София.

Започва кариерата си в сектора като експерт “лицензии и цени” в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Участва в екипа, който стартира пазара ден напред в пазарната зона на Р България, като заема позицията ръководител отдел “Сетълмент“ в БНЕБ. Участва в създаването на първите правила за функциониране на пазарите ден напред и централизирания пазар за двустранни договори.

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС е част от работната група към МЕ, която отговаря за досиетата от пакета “Чиста енергия за всички европейци.

Към настоящия момент г-жа Милена Стоянова е част от екипа на ЕСО, като ръководител отдел „ Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric