Меню
English

Лектори

Кристина Лазарова

Съосновател на платформа „Brown to Green”

Г-жа Кристина Лазарова е съосновател на платформата "Brown to Green" - сдружение с нестопанска цел. От 2016 година до сега тя е член на съвета на директорите на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД. В своята професионална кариера е била член на надзорния съвет на Пенсионно осигурително дружество Топлина" АД, както и член на съвета на директорите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД. Занимава се и с консултантска дейност в областта на опазване на околната среда и управлението на активи. 

Кристина Лазарова е магистър по екология, специалност Опазване на околната среда и устойчиво развитие" от Химикотехнологичния и металургичен университет. Тя е и магистър по икономика, специалност „Международни икономически отношения” със специализация „Управление на международни проекти” от Университета за национално и световно стопанство. Има бакалавърска степен, специалност „Политология” от Софийския университет Свети Климент Охридски".

 

 

 


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe