Меню
English

Лектори

Костис Стамболис

Изпълнителен директор, Институт по енергетика за Югоизточна Европа (IENE), Гърция

Г-н Костис Стамболис е партньор и основател на Института по енергетика за Югоизточна Европа (IENE) със седалище в Атина, като понастоящем е негов изпълнителен директор и заместник-председател. Той е също така пълноправен член на постоянната Комисия за енергетика и климатични промени към гръцкото правителство. Костис Стамболис има над четиресетгодишен опит в енергийния сектор, като в различни роли е работил в областта на възобновяемите източници (слънце и вятър), природния газ, анализиране на енергийния пазар и политики.

Г-н Костис Стамболис има дипломи и следдипломни специализации от Архитектурната асоциация в Лондон и Saïd Business School в Оксфордския университет. Основател и управляващ директор е на Energia.gr, водещия енергиен портал в Гърция.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe