Меню
English

Лектори

Иванка Диловска

Член на УС на Института за енергиен мениджмънт

Г-жа Иванка Диловска има богат 40-годишен опит в сферата на енергийната икономика като ключов професионалист в проектиране, управление, мониторинг и оценка на българските национални енергийни политики и стратегии, програми, проекти и въпроси, свързани с въздействието върху околната среда.

Притежава задълбочена експертиза в сферата на икономическите анализи и оценки, свързани с енергетиката и по-специално в лицензионните режими, ценообразуването и определянето на тарифите и схемите за политическа подкрепа в електропроизводството.

Има повече от 15 години опит във висшето ръководство на Министерството на енергетиката, с основни отговорности при разработването на национални енергийни стратегии, моделите за преструктуриране и либерализация в енергийния сектор на България и в подготовката на необходимото за целта първично и вторично енергийно законодателство, включително Закон за енергетиката, Закон за ВЕИ, Закон за енергийна ефективност и др. Участва активно в мониторинга на изпълнението и развитието на секторни енергийни и екологични политики.

Иванка Диловска е сред учредителите и първият председател на УС на Института за енергиен мениджмънт, като заема този пост в периода 2011-2014 г.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe