Меню
English

Лектори

Иван Иванов

Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Доц. д-р Иван Иванов  завършва  Техническия университет в София.  През 1976 г. защитава   докторат в областта на техническите науки. От 1982 г. е доцент в Техническия Университет – София, а от 1995 г. е ръководител на катедра “ЮНЕСКО”. Автор е на повече от 60 научни статии и доклади, на монографии, учебници и учебни пособия на български и френски език.

Избиран е за народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание. През четирите си мандата е бил в ръководствата и член на редица парламентарни комисии.  Като парламентарист е бил заместник-председател на Делегацията в Интерпарламентарния съюз и на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.  

На 2 април 2015 г. е избран от 42-то Народно събрание за председател на  Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

 


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe