Меню
English

Лектори

Георги Стефанов

Главен експерт „Климат и енергия“, WWF България

Г-н Георги Стефанов ръководи климатичната програма в българския офис на международната природозащитна организация WWF. Бакалавър „Природни науки“, магистър „Международен алтернативен туризъм” към НБУ и „Управленски умения” към Съвета на Европа. Ръководи европейски и транснационални проекти в областта на климатичните промени, опазването на околната среда и енергетиката почти 15 години, като има 20-годишен опит с реализирането на някои от най-иновативните проекти от неправителствения сектор у нас. Последните 11 години води и развива климатичната програма българския офис на WWF.

Неговата експертиза обхваща: разработване на национални и регионални стратегии и планове за действие за преход към нисковъглеродна икономика; устойчиво управление и планиране на ресурсите на околната среда; изграждане на капацитет и обучения на публичните институции относно климатичните промени и енергийната трансформация; разработване на политики и финансови инструменти за постигане целите на устойчивото развитие. В момента разработва първия план за Справедлив енергиен преход за Югозападна България, единия от двата въглищни региона у нас. Той съдържа 3 сценария с възможности за надграждащи  местната икономика дейности и принципи, така че регионът да може възможно най-бързо да се справи с преструктурирането на икономиката при затварянето на мините и предстоящото преструктуриране на ТЕЦ-овете.

Г-н Георги Стефанов е и един от основателите на Коалиция за климата България - неформално обединение от неправителствени организации, учени и представители на бизнеса и медиите. Преподавател е и в Нов български университет в магистърска програма „Управление на околната среда”, водещ курс „Устойчиво развитие и стратегическо управление“.

 


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric