Меню
English

Лектори

доц. д-р Атанас Георгиев

Декан на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. Георгиев е и издател и гл. редактор на бизнес-изданията за енергетика и комунални услуги сп. „Ютилитис”, сп. „Фасилитис“ и Publics.bg.

Защитава дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ и е завършил магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело” в Стопанския факултет на СУ. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е автор на множество публикации за енергийния отрасъл.

Участвал е в редица специализации във водещи институции: IVLP програмата на Държавния департамент на САЩ, Generation Next на Россотрудничество, курсове в Public Utility Research Center (Флорида), Florence School of Regulation и др. Член е на International Association for Energy Economics. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и член на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“. Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис” (от 2010 г. досега).


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe