ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА И БЪЛГАРСКИЯТ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД

 

Уважаеми приятели,

Във връзка с обявеното от Народното събрание на 13 март 2020 г. извънредно положение в Република България заради COVID-19 и вземайки предвид разпоредените от страна на Националния оперативен щаб мерки за защита на общественото здраве и по-конкретно забраната за провеждане на масови събития и мероприятия на закрито на територията на страната, Ви информираме, че Институтът за енергиен мениджмънт отменя планираната за 23-24 април 2020 г. в гр. София международна конференция „Европейската зелена сделка и българският енергиен преход“.

Благодарим Ви за интереса към нашето събитие. Ще Ви очакваме отново когато условията позволяват провеждане на открита и пълноценна дискусия.

 

 

THE EUROPEAN GREEN DEAL AND THE BULGARIAN ENERGY TRANSITION

 

Dear friends,

In connection with the State of Emergency over COVID-19, declared by the Bulgarian Parliament on March 13 2020, and considering prescribed by the National Crisis Staff for Combatting Coronavirus measures for the protection of the public health, namely the ban on holding mass events indoors, we would like to inform you that the Energy Management Institute cancels the international conference "European Green Deal and the Bulgarian Energy Transition", scheduled for April 23-24, 2020 in Sofia.

Thank you for your interest in our event. We will look forward to seeing you again when the conditions allow for an open and meaningful discussion.