Меню
English

Лектори

Д-р Сергий Корсунски

Директор на Дипломатическата академия на Украйна

Д-р Сергий Корсунски е директор на Дипломатическата академия на Украйна от октомври 2017 г. Той има дипломатически ранг „извънреден и пълномощен посланик“.

Посланик Корсунски преди това е заемал длъжността извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република Турция (2008-2016 г.), генерален директор на икономическия отдел към Министерство на външните работи на Украйна (2006-2008 г.), съветник-посланик и временно изпълняващ длъжността посланик в посолството на Украйна в САЩ (2000-2005 г.), заместник-директор на отдела за икономическо сътрудничество към Министерството на външните работи на Украйна (1999-2000 г.), икономически съветник към посолството на Украйна в Израел (1994-1998 г.).

Посланик Корсунски има богат професионален опит в стратегическото планиране и развитие, включително в енергийната, търговска и инвестиционна политики, енергийната сигурност, регионална  сигурност, науките и технологиите. От 1991 г. е доктор на науките по приложна математика.

Д-р Сергий Корсунски е известен експерт по енергийна геополитика.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric