Меню
English

Лектори

Красен Станчев

Председател на БД на Института за пазарна икономика (ИПИ)

Д-р Красен Станчев преподава Обществен избор и макроикономически анализ на политиката в Софийския университет, както и история на икономическите идеи към хуманитарните аспиранти. Освен това е главен изпълнителен директор на KC 2 Ltd. и председател на борда, основател и бивш изпълнителен директор на Института за пазарна икономика (ИПИ) – първия мозъчен тръст за независим и свободен пазар в България (1993), бивш член и председател на комисията на Конституционното събрание ( 1990-1991 г.), както и един от най-цитираните български наблюдатели. Той беше главен разработчик и ръководител на реформите от централното планиране до пазарната икономика и е един от лидерите на тези реформи в България и нова Европа.

След като напусна ИПИ през 2006 г., той работи в Босна и Херцеговина, Кoсово, Македония и Черна гора, Централна Азия (Казахстан, Киргизстан и Таджикистан), Кавказ (Армения, Азербайджан и Грузия), Русия, Украйна и Египет, водейки консултантски екипи и/или като подизпълнител на програми на ЕС, ООН, USAID или Световната банка.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric