Меню
English

Лектори

Бриюк Посник

ГД „Енергетика“ на Европейската комисия

Г-н Бриюк Посник е служител по политиката в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия от 2018 г. до сега. Бриюк Посник отговаря за въпросите, свързани със справедливия енергиен преход, включително инициативата за въглищните региони в преход и Споразумението на кметовете, със специален фокус върху България.

Между 2017 г. и 2018 г. г-н Посник е служител по политиката в ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейска комисия.

Преди 2018 г. г-н Бриюк Посник е бил служител по европейски проекти в Aerospace Valley, френски клъстер, специализиран в областта на иновациите и научноизследователската и развойна дейност в космоса.

Завършил е SciencePo Rennes, Франция (2015) и Университет Париж-I Пантеон-Сорбона  (2016).


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe