Меню
English

Лектори

Брайън Рикетс

Генерален секретар на ЕВРАКОЛ

Г-н Брайън Рикетс се присъединява към GEC Alstom през 1987 г., където отговаря за динамичното моделиране на енергийните системи. През 1997 г. става част от екипа на UK Coal като проектен инженер за нова централа, използваща интегрирана газификация с комбиниран цикъл (IGCC), в Келингли, Великобритания, като работата му включва и политическо лобиране, за да се осигури подкрепящата законодателна рамка, обещана от правителството.

През 2005 г. той се присъединява към Международната агенция по енергетика като анализатор на въглищния пазар в Отдел „Диверсификация на енергийните доставки“ към Директората по енергийни пазари и сигурност, прекарвайки периода 2007-2008 г. в Китай за изготвянето на публикация на Международната енергийна агенция „По-чиста въглищна индустрия в Китай“.

През август 2010 г. г-н Рикетс е назначен за генерален секретар на ЕВРАКОЛ – Европейската асоциация за въглища и лигнитни въглища (www.euracoal.eu). Той е сертифициран машинен инженер със степени от университетите в Лъфбъроу и Ковънтри във Великобритания и притежава магистърска степен от Open University.

 


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe