Меню
English

Лектори

Антон Иванов

Член на УС на Български енергиен и минен форум

Г-н Антон Иванов е машинен инженер, завършил катедра Топло и ядрена енергетика в София, с над 30 години опит в енергийния сектор на България, включващ работа в Технически Университет, София, както и в специализирана проектантска организация и звено за управление на проекти в областта на ядрената и конвенционалната  енергетика. Има опит при разработване на системни анализи по безопасност, анализи по енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Заемал е ръководни позиции в основни държавни предприятия в сектора на ядрената енергетика, както и в частния сектор. Автор е на редица публикации в сектор Енергетика и е участвал в редица аналитични колективи при разработване на планове и стратегии за развитие на сектора.

Понастоящем е съветник към кабинета на Президента на КНСБ, сектор Енергетика и член е  на УС на Български енергиен и минен форум.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe