Меню
English

Лектори

Александър Загоров

Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“

Г-н Александър Загоров е роден в град Стара Загора.

Той е второ поколение минен инженер, магистър по инженерна безопасност, политолог.

Г-н Загоров притежава множество сертификати от синдикални академии, курсове, обучения и други.

Специализира в областта на безопасността и здравето при работа, екологията, стандартите за управление и корпоративната социална отговорност.

В периода от 1996 до 2003 г. е председател на Синдикална Миньорска Федерация към КТ „Подкрепа“, а в последствие и конфедерален секретар.

Представлява българските синдикати в Европейския синдикален комитет енергетика и климат, Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, която е към Европейската комисия, а в България е член на редица съвети за социално партньорство и граждански диалог.

При изпълнение на служебните си задължения се среща с хора от всички региони на страната, работници от различни браншове, както и хора на различни ръководни и управленски позиции. Това е определило оформянето на един много специфичен начин на възприемане на проблемите и на търсене на решения, както в Европейски и национален контекст, така и за конкретни предприятия и региони.


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe