Меню
English

Лектори

Лектори

Иван Иванов

Иван Иванов

Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране
Костис Стамболис

Костис Стамболис

Изпълнителен директор, Институт по енергетика за Югоизточна Европа (IENE), Гърция
Румяна Грозева

Румяна Грозева

Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора
Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда и водите
Анна Димитрова

Анна Димитрова

Ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и иновации“ в ЕВН България
Славчо Нейков

Славчо Нейков

Председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт
Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe