Меню
English

Регистрация медии

Във връзка с мерките за сигурност, до залата, където се провежда конференцията, няма да бъдат допускани лица без предварителна регистрация.

Моля, попълнете имената и позицията си на латиница. Благодарим Ви!

* Работните езици са английски и български

Институтът за енергиен мениджмънт с БУЛСТАТ 175886981 в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Политиката за защита на личните данни, приета от Управителния съвет на Института за енергиен мениждмънт, e достъпна на следния линк.

* Задължителни полета

Уважаеми колеги,

Предвид засиления интерес и мерките за сигурност, моля, обърнете внимание на следната важна информация:

  • До форума ще бъдат допуснати само акредитирани за събитието журналисти, фоторепортери, оператори и технически сътрудници на медиите;
  • Представянето на журналистическа карта е задължително при регистрацията в деня на събитието;
  • Краен срок за акредитация на медии: 12:00 часа на 17 април 2020 г. (петък);
  • След попълване на регистрационната форма, представителите на медиите ще получат писмо за потвърждение на посочените във формуляра координати;
  • С цел установяване на достоверността на регистрационните данни и заради мерките за сигурност, при необходимост представителите на медии може да бъдат помолени за предоставяне на допълнителна персонална и служебна информация.

 

За допълнителна информация или при въпроси по акредитацията, може да се обръщате към организационния комитет:

Тел.: + 359 2 415 4 415, e-mail: media@emi-bulgaria.com


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe