Меню
English

Регистрация участници

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е БЕЗ ТАКСА УЧАСТИЕ.

Във връзка с мерките за сигурност, до залата, където се провежда конференцията, няма да бъдат допускани лица без предварителна регистрация.

Моля, попълнете имената си на латиница, а позицията си и компанията, която представлявате - на английски език. Благодарим Ви!

* Работните езици са английски и български

Институтът за енергиен мениджмънт с БУЛСТАТ 175886981 в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Политиката за защита на личните данни, приета от Управителния съвет на Института за енергиен мениждмънт, e достъпна на следния линк.

* Задължителни полета

Краен срок за регистрация на участници: 12:00 часа на 17 април 2020 г. (петък).

За допълнителна информация или при въпроси по регистрацията, може да се обръщате към организационния комитет:

Тел.: +359 2 415 4 415, e-mail: registration@emi-bulgaria.com


Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric