Меню
English

Програма

Чет 04 Април 2019

РЕГИСТРАЦИЯ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

 • Обръщение от г-н Делян Иванов – Секретар на община Стара Загора
 • Представителство на Европейската комисия в София - г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в София 
 • Институт за енергиен мениджмънт - г-н Славчо Нейков, Председател на Управителния съвет

ПЪРВИ ПАНЕЛ

МОДЕРАТОР г-н Славчо Нейков, Председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт

 • ВСТЪПИТЕЛНО ОБРЪЩЕНИЕ – Г-н Жечо Станков, Заместник-министър на енергетиката на Република България

ГОВОРИТЕЛИ:

 • Г-жа Теменужка Петкова, Министър на енергетиката на Република България
 • Г-н Кристиан Руби, Генерален секретар ЕВРОЕЛЕКТРИК
 • Г-жа Ясмина Трхуль, Директор на Дирекция „Електроенергетика“, Секретариат на Енергийната Общност
 • Г-н Сергий Корсунски, Директор на Дипломатическата академия на Украйна

Панелът ще започне с представяне на поглед върху националната рамка по посочените теми, като в него от страна на държавата се представят постигнатото и предстоящото, което е свързано с нейните компетенции. Този тип дейности, планирани и предприети и от други европейски страни, вкл. и такива, които не са членки на ЕС, ще бъдат поставени и в международен контекст.

Дискусията ще се фокусира върху практическите особености и прагматичното измерение на темата за ролята на държавата - критичен поглед в това отношение ще бъде направен от участниците в събитието както от гледна точка на бизнеса, така и от позицията на националната и европейските политики в областта на енергетиката.

КАФЕ ПАУЗА

ВТОРИ ПАНЕЛ

МОДЕРАТОР – г-жа Елена Рибак, Управляващ директор на украинския офис на iC consulenten (Австрия) и вицепрезидент на ЕУЕА

ГОВОРИТЕЛИ:

Доц. д-р Атанас Георгиев, Заместник-декан на Стопанския факултет на Софийски университет 

Г-н Александрос Перелис, Енергиен институт за Югоизточна Европа, Гърция

Г-жа Милена Стоянова, Електроенергиен системен оператор

Г-н Красен Станчев, Председател на БД на ИПИ

Г-н Георги Стефанов, Главен експерт „Климат и енергия“ към WWF България

Вторият панел ще акцентира върху състоянието на инвестиционния процес в международен, европейски, регионален и национален контекст през призмата на режима за инвестиции в енергетиката и големите открити проблеми в това отношение, вкл. и от гледна точка на изменението на климата.

Обсъждането на темата ще бъде направено от гледна точка на европейското и международното право и практическите проблеми в това направление от гледна точка на държавата и на инвеститорите – за предприетите, непредприетите и висящите стъпки от двете страни и кой какво очаква.

КОКТЕЙЛ

Пет 05 Април 2019

ТРЕТИ ПАНЕЛ

МОДЕРАТОР г-н Славчо Нейков, Председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт

 • ВСТЪПИТЕЛНО ОБРЪЩЕНИЕ – г-н Брайън Рикетс, Генерален секретар на ЕВРОКОЛ

ГОВОРИТЕЛИ:

 • Г-жа Румяна Грозева, Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие Стара Загора
 • Г-н Антон Иванов, Съветник на Президента на КНСБ
 • Г-н Александър Загоров, Конфедерален секретар на КТ „ПОДКРЕПА“
 • Г-н Тодор Тодоров, Национален експертен съвет при МОСВ

Панелът ще акцентира върху практическите проблеми на развитието на въгледобива и свързаните с него дейности от гледна точка на пакета „Чиста енергия“ както в европейски, така и в национален план, като се търсят добрите примери за ефективен подход.

Допълнително изведен акцент ще бъде поставен върху регионалното развитие на засегнатите общини.

ОБОБЩЕНИЯ И ПРИКЛЮЧВАНЕ

Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric