Меню
English

Организатор

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЕMI)

Институтът за енергиен мениджмънт (ЕMI) е неправителствена организация, която започва своята дейност през юни 2010. Мисията й е да допринася за устойчивото развитие на българската енергетика и интеграцията й към тази на Европейския Съюз. Подобряването на международното сътрудничество и взаимстването на международен опит цели въвеждането на утвърдени добри практики в България.

EMI в ролята си на институт за публична политика предлага иновативни идеи в сферата на енергетиката като представя изследвания, използвайки академичен подход. EMI предоставя неутрална платформа за контакти и информационен обмен, като създава предпоставки за сътрудничество в мрежа и активно създава партньорства в различните сфери на дейността си. EMI допринася за повишаването на квалификацията както на експертите от сектора, така и на студентите. Подобряването на ориентацията на потребителите по енергийни теми и натрупването на публично познание по енергийни въпроси се осъществяват чрез предоставяне на достъпна информация. За целта EMI съдейства активно с медиите, като отдава и съществено значение на многообразните съвременни форми на интернет комуникацията.

От март 2014 г. EMI е пълноправен български член на най-голямата асоциация на електроенергийната индустрия в Европа - ЕВРОЕЛЕКТРИК.

Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe