Меню
English

Идейна концепция

Институтът за енергиен мениджмънт, в сътрудничество с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България организира на 15-16 октомври 2020 г. международна конференция на тема „Европейската зелена сделка след COVID-19 и българският енергиен преход“, която ще се проведе в София, България. Партньори на събитието са Националната енергийна камара и гръцкият Institute of Energy for South and East Europe.

Новата Европейска комисия налага ново темпо на зеления курс на Европа с амбициозната цел за пълна климатична неутралност до 2050 г. Какви промени предстоят и каква ще е цената на „Зелената сделка“ на европейско и национално ниво? Програмата ще се фокусира върху необходимостта от справедлив енергиен преход и неговите специфики за България, важните предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани и наложителните мерки, за да бъде преходът успешен.

Конференцията е насочена към всички заинтересовани страни – правителствени институции, международни организации, неправителствен сектор, енергиен бизнес и гражданското общество в неговата цялост. Предвижда се широко международно, регионално и национално участие. Чрез предвиденото широко участие в събитието организаторите желаят да отговорят и на засилените обществени очаквания за конкретен диалог по основни проблеми на общественото развитие, анонсиран в последно време и на политическо ниво.

Събитието ще се проведе в СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН с начало 15 октомври 2020 година, от 13.00 часа. 

Конференцията е планирана в три панела. Първият панел ще се фокусира върху европейските и регионални аспекти на политиката в тази област. 

Вторият панел в рамките на същия ден ще адресира основно електрификацията като гръбнак на Зелената сделка (дигитализация, big data, съхранение на енергия, либерализация на пазара на дребно, развитие на мрежата и ценови нива - ролята им за въглеродната неутралност), аспекти, свързани с енергийната ефективност, и т.н. 

Третият панел ще се проведе под формата на Кръгла маса. По време на обсъжданията се акцентира конкретно върху основни проблеми на енергийното развитие в България в контекста на европейската и регионална картина – в този контекст в центъра на обсъжданията ще бъдат въгледобивът, енергийна бедност, справедливият енергиен преход и др.

Участието в конференцията е безплатно. 

Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe