Меню
English

Детайли

Организатор: Институт за енергиен мениджмънт

Дати: 4-5 април 2019 г.

Място: гр. Стара Загора, хотел Верея, бул. Цар Симеон Велики №100

Участници: Международни, национални, регионални и местни институции, правителствени представители от България и региона на ЮИЕ, Европейска комисия, Енергийна общност, Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER), Euroelectric, Eurocoal, дипломати, неправителствени организации с отговорности в областта на енергетиката и околната среда, утвърдени европейски и национални бизнес и синдикални асоциации и компании от сектор „Енергетика“, както и независими експерти.

Събитието е отворено за медии.

Работни езици: български и английски

Мерки за сигурност:

Във връзка с мерките за сигурност, до залата, където се провежда конференцията, няма да бъдат допускани лица без предварителна регистрация.

Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric