Меню
English

Европейската зелена сделка след COVID-19 и българският енергиен преход


София Хотел Балкан, пл. „Света Неделя“, 5, София 1000

Новата Европейска комисия налага ново темпо на зеления курс на Европа с амбициозната цел за пълна климатична неутралност до 2050 г. Какви промени предстоят и каква ще е цената на „Зелената сделка“ на европейско и национално ниво в контекста на влиянието и последиците от COVID-19? Програмата ще се фокусира върху необходимостта от справедлив енергиен преход и неговите специфики за България, важните предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани и наложителните мерки, за да бъде преходът успешен.

Прочети още...

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Програма

Чет 15 Октомври

ПЪРВИ ДЕН

Пет 16 Октомври

ВТОРИ ДЕН

Пълната програма

Лектори

Иван Иванов

Иван Иванов

Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране
Костис Стамболис

Костис Стамболис

Изпълнителен директор, Институт по енергетика за Югоизточна Европа (IENE), Гърция
Румяна Грозева

Румяна Грозева

Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора
Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда и водите
Анна Димитрова

Анна Димитрова

Ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и иновации“ в ЕВН България
Славчо Нейков

Славчо Нейков

Председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe