Меню
English

Европейската зелена сделка след COVID-19 и българският енергиен преход


София Хотел Балкан, пл. „Света Неделя“, 5, София 1000

Новата Европейска комисия налага ново темпо на зеления курс на Европа с амбициозната цел за пълна климатична неутралност до 2050 г. Какви промени предстоят и каква ще е цената на „Зелената сделка“ на европейско и национално ниво в контекста на влиянието и последиците от COVID-19? Програмата ще се фокусира върху необходимостта от справедлив енергиен преход и неговите специфики за България, важните предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани и наложителните мерки, за да бъде преходът успешен.

Прочети още...

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Програма

Чет 15 Октомври

ПЪРВИ ДЕН

Пет 16 Октомври

ВТОРИ ДЕН

Пълната програма

Лектори

Костис Стамболис

Костис Стамболис

Изпълнителен директор, Институт по енергетика за Югоизточна Европа (IENE), Гърция
Румяна Грозева

Румяна Грозева

Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора
Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда и водите
Славчо Нейков

Славчо Нейков

Председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт
Анна Димитрова

Анна Димитрова

Ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и иновации“ в ЕВН България

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe